Regulamin

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. - o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) - podstawowe dane identyfikujące podmiot prowadzący serwis sprzedaży internetowej pod adresem: http://ksiegarnia.evereth.pl są następujące:
Evereth Publishing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350152, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa-Praga, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 9522084377, REGON 142097713.
Evereth Publishing – wydawca i właściciel sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: http://ksiegarnia.evereth.pl  dokłada wszelkich starań, by publikowane informacje przekazywane były w sposób rzetelny i obiektywny oraz  by dokonywać jak najczęstszej ich aktualizacji.
Ponadto właściciel zastrzega, że witryna ma charakter informacyjny, nie konsultacyjny, a opinie i stwierdzenia stanowią tylko subiektywne poglądy ich autorów.  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek  nieścisłości lub błędy oraz działania na skutek interpretacji informacji zawartych w serwisie.
Kopiowanie, przechowywanie i rozpowszechnianie tekstów i grafiki ze stron serwisu i jego zawartości bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na powyższe postanowienia

Regulamin zakupów
Księgarnia internetowa, działająca pod adresem http://ksiegarnia.evereth.pl jest własnością Evereth Publishing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350152, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa-Praga, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9522084377, REGON 142097713.
Formą działalności ww. księgarni jest  sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę  http://księgarnia.evereth.plpl, a także telefonicznie (22) 813 21 92, faksem (22) 213 96 17 lub e-mailem:kontakt@evereth.pl
Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą e-mailową informację zwrotną z potwierdzeniem jego przyjęcia do realizacji.
Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania.  W przypadku braku zamówionego towaru zamawiający jest niezwłocznie zawiadomiony o tym fakcie przez sprzedawcę i otrzymuje nową propozycję dotyczącą zmiany terminu realizacji bądź przedmiotu zakupu. Kupujący ma wówczas prawo odstąpić od nowej oferty zakupu bez możliwości jakichkolwiek roszczeń żadnej ze stron z tytułu niezrealizowanego zamówienia.
Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług świadczonych przez Pocztę Polską i innych dostawców.
Dokument sprzedaży wystawiany jest wówczas, gdy zamówiony towar jest skompletowany i przygotowany do wysyłki.
Klient może anulować złożone zamówienie tą samą drogą, jaką dokonał zamówienia, jednakże nie jest to możliwe w przypadku zamówienia,  które już zostało zrealizowane i do niego wysłane.
Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich, w kwotach uwzględniających podatek. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki wybrane przez zamawiającego podczas składania zamówienia. Koszty wysyłki poza granice Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.
W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji i wystąpią trudności z dostępnością zamówionych produktów, by zminimalizować koszty dostawy, zamówienie będzie zrealizowane w dłuższym czasie (lecz z opcją opłaty jednorazowej). Jednakże po indywidualnym uzgodnieniu z zamawiającym, zamówienie może zostać podzielone na kilka części, każdorazowym pobraniem za każdą zrealizowaną część  kosztów przesyłki.
Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach księgarni, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach, stanie towarów lub też w przypadku braku towaru.
W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta (z przyczyn niezależnych od doręczyciela), przesyłka zostanie zwrócona do sklepu. W przypadku ponownego wysłania, sklep doliczy do wartości przesyłki dodatkową opłatę za wysyłkę zgodną z cennikiem podanym na stronie.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- gotówką: osobiście w siedzibie Evereth Publishing Sp. z o. o.
- kartą kredytową: należność jest pobierana w momencie złożenia zamówienia;
- przelewami elektronicznymi.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. W tym przypadku tylko wymienione tu systemy i  współpracujące z nim banki znają i są odpowiedzialne za dane podane w ich formularzach. Serwis zapewnia, że wszystkie formularze są szyfrowane odpowiednimi technologiami, zapewniającymi najwyższe bezpieczeństwo danych bankowych.

Rezygnacja z zakupionego towaru / Informacje o prawie do odstąpienia od umowy:
Klient ma prawo rezygnacji z kupionego produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
Zwrotu towaru należy dokonać, odsyłając go na adres Sprzedającego wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o rezygnacji (wzór oświadczenia). Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru powiększonej o koszt wysyłki do kupującego. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje:
Jeżeli zakupiony towar  będzie posiadał wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, Klient powinien niezwłocznie odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu internetowego:
Księgarnia Evereth Publishing
ul. Wał Miedzeszyński 414/11
03-994 Warszawa
kontakt@evereth.pl
Tel.: 22 813 21 92
Fax: 22 813 21 92
Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Księgarnia zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Księgarnia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Księgarni towary do wyboru.
Wszelkie spory będą rozwiązywane na drodze negocjacji między stronami. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.