O firmie

Evereth Publishing Sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa
KRS 0000350152 :: NIP 9522084377 :: REGON 142097713

Numer rachunku bankowego:
49 1140 2017 0000 4302 1075 6825

Biuro Obsługi Klienta:
Tel.: 22 813 21 92
Fax: 22 813 21 92
kontakt@evereth.pl

Zespół Evereth Publishing to ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży wydawnictw naukowych. Umiejętne wykorzystywanie tych doświadczeń pozwala nam inicjować przedsięwzięcia mające na celu podkreślenie walorów, osiągnięć i wyników polskiej nauki.
Główną domeną naszej działalności są wydawnictwa książkowe i czasopisma specjalistyczne o profilu medycznym oraz poradniki dla pacjentów. Przez wiele lat mieliśmy zaszczyt i przyjemność współpracować z najwybitniejszymi postaciami polskiej medycyny oraz brać udział w tworzeniu ciekawych projektów i cennych pozycji książkowych.
Następstwem tej współpracy jest konsekwentne wdrażanie naszego założenia – szerzenia wiedzy medycznej w środowisku lekarskim, farmaceutycznym i wśród pacjentów.

 

Naszym dążeniem jest wspieranie inicjatyw i realizacja wartościowych projektów wydawniczych, a także budowanie pomostu merytorycznej współpracy i wymiany poglądów pomiędzy środowiskiem lekarskim i farmaceutycznym.

 

Czasopisma i książki to nie jedyne narzędzia umożliwiające merytoryczne spotkanie środowiska lekarskiego i farmaceutycznego. W obszarze naszego zainteresowania jest obsługa i organizacja konferencji, sympozjów i paneli naukowych. Do know how wydawnictwa należy również umiejętne wykorzystanie nowych technologii i środków przekazu: e-learning, portale oraz tematyczne strony internetowe. Odrębnym narzędziem udostępnianym przez Evereth Publishing to Dział Custom Publishing.