Kategorie

Bezpłatna dostawa

Płatności

Nowość


Ewolucja patogenności i oporności na środki przeciwbakteryjne u pałeczek Klebsiella
autorstwa Beaty Mączyńskiej

Polityka prywatności

Administratorem i właścicielem gromadzonych danych jest Evereth Publishing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 414/11 5a, 03-994 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350152, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa-Praga, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 952-208-43-77, REGON 142097713.
Administrator zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu evereth.pl realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych w niniejszym serwisie i  dostępu do informacji i ofert przetwarzanych przez Evereth Publishing. Administrator zapewnia i dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych – czyli zapewnia, że przetwarzane dane osobowe nie zostaną udostępnione lub odsprzedane  osobom trzecim.
Od klientów i użytkowników świadczonego przez nas serwisu wymagamy wyłącznie takiego zakresu danych, który jest niezbędny do prawidłowego świadczenia usług w ramach oferowanego serwisu.
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania do użytkowników serwisu, których dane posiadamy i którzy zaakceptowali zasady naszej Polityki Prywatności informacji/wiadomości odnoszących się do naszych serwisów, produktów i usług, a także listów o charakterze niekomercyjnym i informacji komercyjnych, które zostały zlecone przez klienta Evereth Publishing (z zastrzeżeniem, że przy usłudze mailingu, żadna strona trzecia nie ma dostępu do zasobów bazy).
Akceptując  warunki Polityki prywatności,  wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez właściciela i administratora serwisu. Administrator zastrzega sobie  prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.