Zalecenia Grupy Roboczej ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

  • szt.
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Zbiór zaleceń Grupy Roboczej ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Zbiór zaleceń Grupy Roboczej ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

W skład pozycji wchodzą:

* Zalecenie dotyczące dokumentacji pielęgniarki anestezjologicznej

* Zalecenie w sprawie rejestru i analizy zdarzeń niepożądanych

* Zalecenie w sprawie wytycznych pielęgnacji jamy ustnej u pacjentów dorosłych

* Zalecenie w sprawie wytycznych pielęgnacji dróg oddechowych u pacjentów wentylowanych mechanicznie leczonych w oddziale intensywnej terapii

* Zalecenia w sprawie pielęgnowania pacjenta z założonym krótkoterminowym centralnym cewnikiem naczyniowym

* Zalecenia w sprawie postępowania okołooperacyjnego mającego na celu uniknięcie niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii u dorosłych

* Zalecenia w sprawie wytycznych pielęgnowania jamy ustnej i nosowej u dzieci w oddziale intensywnej terapii

* Zalecenie w sprawie oznakowania strzykawek, linii infuzyjnych oraz płynów w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii

* Zalecenie w sprawie pielęgnowania oka u pacjenta nieprzytomnego wentylowanego mechanicznie w oddziale intensywnej terapii