Ciężkie zakażenia szpitalne

Książka „Ciężkie zakażenia szpitalne – problem interdyscyplinarny” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Danuty Dzierżanowskiej to pozycja kazuistyczna, która stanowi najdogodniejsze narzędzie wsparcia dla klinicysty w codziennej praktyce.

Każdy z zawartych siedmiu rozdziałów stanowi opis kliniczny przypadków pacjentów w przebiegu ciężkiego zakażenia szpitalnego wraz z prezentacją diagnostyki i przebiegu prowadzonej terapii. Poszczególni Autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami leczenia ciężkich zakażeń u chorych z poważną chorobą podstawową, jak np. pacjent onkologiczny czy onkohematologiczny, ale również terapii ciężkich zakażeń występujących u chorych po przebytych urazach i innych.

Lektura skierowana do praktyków pozwoli na porównanie własnych doświadczeń z tego zakresu oraz będzie stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji w trudnych sytuacjach, gdzie interdyscyplinarna współpraca z mikrobiologiem jest niezbędnym elementem, a wręcz koniecznością przy wyborze właściwej i skutecznej terapii.