Uroginekologia dla lekarzy praktyków. Zaburzenia czynności

Książka prezentuje wiedzę i nowości z zakresu uroginekologii – profilaktyki i leczenia zakażeń układu moczowego u kobiet. W publikacji znajdą Państwo m.in. takie rozdziały jak: Podstawy anatomii i czynności dolnego odcinka dróg moczowych, Zaburzenia mikcji, Rozpoznawanie zaburzeń czynnościowych, Zakażenia układu moczowego u kobiet – profikatyka i leczenie, Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego czy Nietrzymanie moczu – ocena urologiczna.

Z przedmowy prof. dr hab. Tomasza Opali:

Uroginekologia, jedna z nowych gałęzi medycyny, jest oparta na wiedzy dotyczącej funkcjonowania dolnego odcinka dróg moczowych i żeńskich narządów płciowych, poddawanych różnym wpływom w przebiegu życia, hormonalnym, społecznym i obyczajowym (…). Mamy świadomość, że nieprawidłowe funkcjonowanie pęcherza moczowego dotyczy dużej grupy populacji kobiet, szczególnie w okresie przekwitania, stanowiąc ograniczenia w ich aktywności zawodowej i życiu osobistym. Dlatego też, każda pozycja wydawnicza z tego zakresu powinna cieszyć, a ta cieszy szczególnie, bo wśród autorów, będących niekwestionowanymi specjalistami, są znani mi od wielu lat lekarze i terapeuci. Z przyjemnością i zainteresowaniem przeczytałem tę książkę, bo sporo w niej solidnej wiedzy medycznej i nowości z zakresu uroginekologii. Redaktorka książki, a zarazem autorka i współautorka większości rozdziałów, zadbała o niezwykle interesującą treść, profesjonalne zestawienie kolejnych części, co w efekcie czyni książkę przejrzystą, ale także zrozumiałą dla potencjalnych czytelników nie będących medykami (…). Jest to efekt wieloletniego lekarskiego doświadczenia w tym zakresie, kontaktów z chorymi podczas leczenia onkologicznego, operacyjnego oraz kontaktu z kobietami w różnym wieku w trakcie kolejnych etapów ich życia, co dało autorce możliwość szerokiego spojrzenia.