Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece - prenumerata 2022

  • szt.
  • Cena netto: 41,67 zł 45,00 zł

Prenumerata* na rok 2022 półrocznika Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece.
Prenumerata obejmuje 2 zeszyty rocznika 2022.

„Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” to oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Założeniem Redakcji Towarzystwa i Wydawcy jest, by to specjalistyczne czasopismo naukowe, którego ambicją i celem jest gromadzenie i upowszechnianie informacji o praktyce, teorii i badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece, trafiło do rąk wszystkich zespołów anestezjologicznych i stanowiło platformę wymiany wspólnych doświadczeń pomiędzy personelem lekarskim i pielęgniarskim.

Dlatego już na starcie inicjatywę czasopisma wsparło swoją afiliacją pięć Towarzystw: Polskie Towarzystwo Leczenia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.