Forum Zakażeń - prenumerata 2021

  • szt.
  • Cena netto: 125,00 zł 135,00 zł

Prestiżowe czasopismo naukowe o zakażeniach

Prenumerata* drukowana obejmuje wysyłkę 6 zeszytów rocznika 2021.

"Forum Zakażeń" to oficjalne czasopismo naukowe Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”.

Dwumiesięcznik w sposób interdyscyplinarny porusza zagadnienia związane z szeroko pojętą tematyką zakażeń, tworzą go najwybitniejsi eksperci w tej dziedzinie. 

Konferencja czasopisma Forum Zakażeń

Konferencja czasopisma Forum Zakażeń

 

Redakcja czasopisma


Redaktor naczelny: prof. Marzenna Bartoszewicz

Zastępcy redaktora naczelnego:

  • dr n. med. Beata Kowalska-Krochmal
  • dr n. med. Beata Mączyńska
  • prof. Andrzej Kübler

Sekretarz redakcji: dr hab. Adam Junka 

 

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.