Chirurgia Plastyczna i Oparzenia - pojedynczy zeszyt

 • Producent: Evereth Publishing Sp. z o.o.
 • Czas realizacji: 14 dni
 • szt.
 • Cena netto: 23,15 zł 25,00 zł

Prestiżowe czasopismo o chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej, estetycznej oraz leczeniu oparzeń. 

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Czasopismo  to owoc wieloletnich starań wyodrębnienia i podkreślenia roli tej części medycyny, która powinna pozostać wyłącznie w rękach chirurgii plastycznej. Obejmuje i integruje na swoich łamach takie dziedziny jak: chirurgia plastyczna, rekonstrukcyjna, chirurgia ręki, mikrochirurgia, chirurgia wad wrodzonych, leczenie oparzeń oraz chirurgia estetyczna.

Na łamach publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje. Czasopismo jest również nieodłącznym partnerem konferencji i sympozjów zaafiliowanych z nim Towarzystw.

 

Redakcja czasopisma

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. 

Zastępcy redaktora naczelnego:

 • dr hab. Anna Chrapusta
 • dr hab. Marek Kucharzewski
 • dr n. med. Andrzej Krajewski
 • lek. Maciej Kuczyński
 • prof. Jerzy Jankau
 • prof. Andrzej Wojtowicz
 • dr n. med. Maciej Jan Jagielak
 • dr hab. Kamil Torres