Forum Leczenia Ran - prenumerata 2021

  • szt.
  • Cena netto: 83,33 zł 90,00 zł

Prestiżowe czasopismo naukowe o leczeniu ran - oficjalny kwartalnik naukowy Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran.

Prenumerata*  kwartalnika Forum Leczenia Ran na rok 2021.

Prenumerata obejmuje 4 zeszyty rocznika 2021.

"Forum Leczenia Ran" to tworzony przez wybitnych ekspertów oficjalny kwartalnik naukowy Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran. Czasopismo jest poświęcone problematyce leczenia ran o różnej etiologii. To doskonałe źródło rzetelnej wiedzy dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, farmaceutów i wszystkich zainteresowanych dziedziną leczenia ran trudno gojących się.

 

Redakcja periodyku

Redaktor naczelny: dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran


Zastępcy redaktora naczelnego:

  • prof. Jerzy Strużyna
  • dr n. med. Grzegorz Krasowski
  • prof. Tomasz Banasiewicz
  • prof. Grzegorz Oszkinis
  • prof. Marzenna Bartoszewicz
  • dr hab. Anna Chrapusta
  • dr n. med. Andrzej Krajewski

Sekretarz Redakcji: mgr Zuzanna Konrady

 

 

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.