Chirurgia Plastyczna i Oparzenia - prenumerata 2021

  • szt.
  • Cena netto: 83,33 zł 90,00 zł

Prenumerata* na rok 2021 kwartalnika "Chirurgia Plastyczna i Oparzenia".
Prenumerata obejmuje 4 zeszyty rocznika 2021.

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Czasopismo  to owoc wieloletnich starań wyodrębnienia i podkreślenia roli tej części medycyny, która powinna pozostać wyłącznie w rękach chirurgii plastycznej. Obejmuje i integruje swoich łamach takie dziedziny jak: chirurgia plastyczna, rekonstrukcyjna, chirurgia ręki, mikrochirurgia, chirurgia wad wrodzonych, leczenie oparzeń oraz chirurgia estetyczna.

Na łamach publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje. Czasopismo jest również nieodłącznym partnerem konferencji i sympozjów zaafiliowanych z nim Towarzystw.

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.