Forum Leczenia Ran - prenumerata 2023

 • szt.
 • Cena netto: 111,11 zł 120,00 zł

Prestiżowe czasopismo naukowe o leczeniu ran - oficjalny kwartalnik naukowy Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki.

Prenumerata*  kwartalnika Forum Leczenia Ran na rok 2023.

Prenumerata obejmuje 4 zeszyty rocznika 2023.

"Forum Leczenia Ran" to tworzony przez wybitnych ekspertów oficjalny kwartalnik naukowy Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki. Czasopismo jest poświęcone problematyce leczenia ran o różnej etiologii. To doskonałe źródło rzetelnej wiedzy dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, farmaceutów i wszystkich zainteresowanych dziedziną leczenia ran trudno gojących się.

 

Redakcja periodyku

Redaktor naczelny: dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran


Zastępcy redaktora naczelnego:

 • prof. Jerzy Strużyna
 • dr n. med. Grzegorz Krasowski
 • prof. Tomasz Banasiewicz
 • prof. Grzegorz Oszkinis
 • prof. Marzenna Bartoszewicz
 • dr hab. Anna Chrapusta
 • dr Andrzej Krajewski
 • dr hab. Adam Durczyński
 • prof. Piotr Hogendorf

Sekretarz Redakcji: mgr Zuzanna Konrady, dr Marcin Włodarczyk

 

 

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.