Forum Leczenia Ran - prenumerata 2021

  • szt.
  • Cena netto: 83,33 zł 90,00 zł

Prestiżowe czasopismo naukowe o leczeniu ran - oficjalny kwartalnik naukowy Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran.

Prenumerata*  kwartalnika Forum Leczenia Ran na rok 2021.

Prenumerata obejmuje 4 zeszyty rocznika 2021.

Koszt prenumeraty obejmuje koszt wysyłki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

"Forum Leczenia Ran" to tworzony przez wybitnych ekspertów oficjalny kwartalnik naukowy Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran. Czasopismo jest poświęcone problematyce leczenia ran o różnej etiologii. To doskonałe źródło rzetelnej wiedzy dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, farmaceutów i wszystkich zainteresowanych dziedziną leczenia ran trudno gojących się.

 

Redakcja periodyku

Redaktor naczelny: dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran


Zastępcy redaktora naczelnego:

  • prof. Jerzy Strużyna
  • dr n. med. Grzegorz Krasowski
  • prof. Tomasz Banasiewicz
  • prof. Grzegorz Oszkinis
  • prof. Marzenna Bartoszewicz
  • dr hab. Anna Chrapusta
  • dr n. med. Andrzej Krajewski

Sekretarz Redakcji: mgr Zuzanna Konrady

 

 

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.