Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece - pojedynczy zeszyt

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece - pojedynczy zeszyt

Pojedynczy zeszyt kwartalnika Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece. Prosimy o wybranie z listy interesującego Państwa rocznika oraz numeru zeszytu. „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” to oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Założeniem Redakcji Towarzystwa i Wydawcy jest, by to specjalistyczne czasopismo naukowe, którego ambicją i celem jest gromadzenie i upowszechnianie informacji o praktyce, teorii i badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece, trafiło do rąk wszystkich zespołów anestezjologicznych i stanowiło platformę wymiany wspólnych doświadczeń pomiędzy personelem lekarskim i pielęgniarskim. Dlatego już na starcie inicjatywę czasopisma wsparło swoją afiliacją pięć Towarzystw: Polskie Towarzystwo Leczenia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek E...

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece - prenumerata indywidualna 2018

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece - prenumerata indywidualna 2018

Prenumerata* obejmuje 4 zeszyty rocznika 2018. Prenumerata skierowana do osób prywatnych. * Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym....

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece - prenumerata instytucjonalna 2018

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece - prenumerata instytucjonalna 2018

Prenumerata* obejmuje 4 zeszyty rocznika 2018 kwartalnika Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece. Prenumerata dla bibliotek, firm i instytucji. * Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym....