Chirurgia Plastyczna i Oparzenia

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia - pojedynczy zeszyt

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia - pojedynczy zeszyt

Prestiżowe czasopismo o chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej, estetycznej oraz leczeniu oparzeń. 

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia - prenumerata 2021

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia - prenumerata 2021

Prenumerata* na rok 2021 kwartalnika "Chirurgia Plastyczna i Oparzenia". Prenumerata obejmuje 4 zeszyty rocznika 2021. Koszt prenumeraty obejmuje koszt wysyłki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Czasopismo  to owoc wieloletnich starań wyodrębnienia i podkreślenia roli tej części medycyny, która powinna pozostać wyłącznie w rękach chirurgii plastycznej. Obejmuje i integruje swoich łamach takie dziedziny jak: chirurgia plastyczna, rekonstrukcyjna, chirurgia ręki, mikrochirurgia, chirurgia wad wrodzonych, leczenie oparzeń oraz chirurgia estetyczna. Na łamach publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje. Czasopismo jest również nieodłącznym partnerem...

90,00 zł