Leczenie Ran - prenumerata indywidualna 2019

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Evereth Publishing Sp. z o.o.
  • Dostępność: Jest
  • usł.
  • Cena netto: 76,19 zł 80,00 zł

Prenumerata* obejmuje 4 zeszyty rocznika 2019. Prenumerata skierowana do osób prywatnych.

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.

Prenumerata* indywidualna na rok 2019 kwartalnika Leczenie Ran.

Prenumerata obejmuje 4 zeszyty rocznika 2019.

Koszt prenumeraty obejmuje koszt wysyłki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Leczenie Ran to oficjalny kwartalnik naukowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Pismo zostało powołane do życia wraz z powstaniem Towarzystwa w 2004 roku i stanowi pierwsze w Polsce czasopismo szeroko poświęcone zagadnieniom i problematyce leczenia ran i o różnej etiologii.

„Leczenie Ran” jest własnością Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i bardzo ważnym elementem jego działalności dydaktycznej oraz platformą interdyscyplinarnej dyskusji naukowej. 

Na łamach publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje; poza rekomendacjami rodzimych Towarzystw, publikowane są także rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (European Wound Management Association – EWMA). Czasopismo jest również nieodłącznym partnerem konferencji i sympozjów zaafiliowanych z nim Towarzystw.

„Leczenie Ran” może poszczycić się 6 punktami w  ocenie MNiSzW.

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.