Forum Zakażeń - prenumerata instytucjonalna 2020

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Evereth Publishing Sp. z o.o.
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • Cena netto: 194,44 zł 210,00 zł

Prenumerata* obejmuje 6 zeszytów rocznika 2020 dwumiesięcznika Forum Zakażeń.
Prenumerata dla bibliotek, firm i instytucji.

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.

Prenumerata* drukowana obejmuje wysyłkę 6 zeszytów rocznika 2020.

Cena prenumeraty obejmuje koszt wysyłki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Z problematyką zakażeń zmagają się na co dzień lekarze różnych specjalności i właśnie im chcielibyśmy zadedykować łamy „Forum Zakażeń” – skupiając w Radzie Naukowej szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Liczymy na wieloośrodkową i interdyscyplinarną współpracę oraz integrację wszystkich środowisk medycznych.
Chcielibyśmy, aby na naszych łamach były prezentowane kluczowe wytyczne dotyczące postępowania, a także zderzały się poglądy dotyczące zjawisk wywołanych przez różne postacie zakażeń i metod ich leczenia. Gorąco zachęcamy do zgłaszania prac oryginalnych, poglądowych i przeglądowych oraz komentarzy i listów do Redakcji dotyczących bieżących problemów i wydarzeń.

Za publikację na łamach "Forum Zakażeń" autorzy otrzymują 5 punktów.

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.