Forum Leczenia Ran - prenumerata instytucjonalna 2020

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Evereth Publishing Sp. z o.o.
  • Dostępność: Jest
  • szt.
  • Cena netto: 129,63 zł 140,00 zł

Prenumerata* obejmuje 4 zeszyty rocznika 2020 kwartalnika Forum Leczenia Ran. Prenumerata dla bibliotek, firm i instytucji.

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.

Prenumerata* instytucjonalna na rok 2020 kwartalnika Forum Leczenia Ran.

Prenumerata obejmuje 4 zeszyty rocznika 2020.

Koszt prenumeraty obejmuje koszt wysyłki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

"Forum Leczenia Ran" to oficjalny kwartalnik naukowy Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran. Czasopismo szeroko poświęcone zagadnieniom i problematyce leczenia ran i o różnej etiologii. Na łamach publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje; poza rekomendacjami rodzimych Towarzystw. Czasopismo jest również nieodłącznym partnerem konferencji i sympozjów zaafiliowanych z nim Towarzystw.

Autorzy publikujący na łamach "Forum Leczenia Ran" otrzymują 5 punktów.

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.