Kategorie

Bezpłatna dostawa

Płatności

Nowość


Ewolucja patogenności i oporności na środki przeciwbakteryjne u pałeczek Klebsiella
autorstwa Beaty Mączyńskiej

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece - prenumerata indywidualna 2017

Dostępność:
Jest
  • Liczba egzemplarzy prenumeraty
usł.
Cena netto: 76,19 zł 80,00 zł
Prenumerata* indywidualna na rok 2017 kwartalnika Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece.
Prenumerata obejmuje 4 zeszyty rocznika 2017.

Koszt prenumeraty obejmuje koszt wysyłki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

„Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece” to oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Założeniem Redakcji Towarzystwa i Wydawcy jest, by to specjalistyczne czasopismo naukowe, którego ambicją i celem jest gromadzenie i upowszechnianie informacji o praktyce, teorii i badaniach naukowych w zakresie pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece, trafiło do rąk wszystkich zespołów anestezjologicznych i stanowiło platformę wymiany wspólnych doświadczeń pomiędzy personelem lekarskim i pielęgniarskim.

Dlatego już na starcie inicjatywę czasopisma wsparło swoją afiliacją pięć Towarzystw: Polskie Towarzystwo Leczenia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych
* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.