Kategorie

Bezpłatna dostawa

Płatności

Nowość


Ewolucja patogenności i oporności na środki przeciwbakteryjne u pałeczek Klebsiella
autorstwa Beaty Mączyńskiej

Forum Zakażeń - prenumerata indywidualna 2017

Dostępność:
Jest
  • Liczba egzemplarzy prenumeraty
usł.
Cena netto: 85,71 zł 90,00 zł
Prenumerata* drukowana obejmuje wysyłkę 6 zeszytów rocznika 2017.

Cena prenumeraty obejmuje koszt wysyłki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Z problematyką zakażeń zmagają się na co dzień lekarze różnych specjalności i właśnie im chcielibyśmy zadedykować łamy „Forum Zakażeń” – skupiając w Radzie Naukowej szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Liczymy na wieloośrodkową i interdyscyplinarną współpracę oraz integrację wszystkich środowisk medycznych.
Chcielibyśmy, aby na naszych łamach były prezentowane kluczowe wytyczne dotyczące postępowania, a także zderzały się poglądy dotyczące zjawisk wywołanych przez różne postacie zakażeń i metod ich leczenia. Gorąco zachęcamy do zgłaszania prac oryginalnych, poglądowych i przeglądowych oraz komentarzy i listów do Redakcji dotyczących bieżących problemów i wydarzeń.

Forum Zakażeń może poszczycić sie 5 punktami edukacyjnymi wg najnowszego rozporządzenia MNiSzW.
* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.