Kategorie

Bezpłatna dostawa

Płatności

Nowość


Ewolucja patogenności i oporności na środki przeciwbakteryjne u pałeczek Klebsiella
autorstwa Beaty Mączyńskiej

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia - prenumerata indywidualna 2017

Dostępność:
Jest
  • Liczba egzemplarzy prenumeraty
usł.
Cena netto: 76,19 zł 80,00 zł
Prenumerata* indywidualna na rok 2017 kwartalnika Chirurgia Plastyczna i Oparzenia.
Prenumerata obejmuje 4 zeszyty rocznika 2017.

Koszt prenumeraty obejmuje koszt wysyłki pocztowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia to oficjalny kwartalnik naukowy olskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej,  Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Czasopismo  to owoc wieloletnich starań wyodrębnienia i podkreślenia roli tej części medycyny, która powinna pozostać wyłącznie w rękach chirurgii plastycznej. Obejmuje i integruje na swoich łamach takie dziedziny jak: chirurgia plastyczna, rekonstrukcyjna, chirurgia ręki, mikrochirurgia, chirurgia wad wrodzonych, leczenie oparzeń oraz chirurgia estetyczna.

Na łamach publikowane są prace oryginalne, poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, listy do Redakcji oraz rekomendacje. Czasopismo jest również nieodłącznym partnerem konferencji i sympozjów zaafiliowanych z nim Towarzystw.

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia może poszczycić sie 6 punktami edukacyjnymi wg najnowszego rozporządzenia MNiSzW.

* Przez prenumeratę rozumie się opłacenie z góry ustalonej kwoty za otrzymywanie danego rocznika czasopisma zgodnie z jego cyklem wydawniczym.